Cây giống

Ba kích tím

1,500 

Cây giống

Bách Bộ

20,000 
Original price was: 1,100 ₫.Current price is: 1,000 ₫.

Cây giống

Bán hạ nam

10,000 

Cây giống

Bảy lá một hoa

25,000 

Thuốc Gia Truyền

Beauty One La Hien

600,000 

Cây giống

Bình vôi đỏ

10,000 

Cây giống

Bồ công anh

10,000 

Cây giống

Bò khai đỏ

50,000 

Thuốc Gia Truyền

Bổ xương khớp La Hiên

Cây giống

Cà độc dược

2,000