KHUYẾN MÃI

Cây giống

Cây Cỏ Xước

Giá gốc là: 10,000 ₫.Giá hiện tại là: 7,000 ₫.

Cây giống

Cây Hoàn Ngọc

Giá gốc là: 11,000 ₫.Giá hiện tại là: 10,000 ₫.
Giá gốc là: 15,500 ₫.Giá hiện tại là: 11,500 ₫.
Giá gốc là: 7,000 ₫.Giá hiện tại là: 5,500 ₫.
Giá gốc là: 15,000 ₫.Giá hiện tại là: 12,500 ₫.

Cây giống

Lô hội (Nha Đam)

Giá gốc là: 5,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,000 ₫.

Dược liệu sạch

Quả Bồ Hòn

Giá gốc là: 215,000 ₫.Giá hiện tại là: 179,000 ₫.
500,000 890,000 

thuốc gia truyền la hiên

Thuốc Gia Truyền

Giảm cân La Hiên

400,000 

Thuốc Gia Truyền

Viên bổ khí huyết

600,000 

Thuốc Gia Truyền

Herbal White for skin

400,000 

Thuốc Gia Truyền

Siro La Hiên

175,000 

Giống cây dược liệu

Giá gốc là: 7,000 ₫.Giá hiện tại là: 5,500 ₫.
3,000 

Cây giống

Bán hạ nam

10,000 

Cây giống

Bách Bộ

20,000 

Cây giống

Ba kích tím

1,500 

Cây giống

Sói rừng

2,500 

Cây giống

Bảy lá một hoa

25,000 
1,100 

Cây giống

Cây lược vàng

1,000 

Cây giống

Dâm bụt

1,000 

khách hàng nói về la hiên

Hướng dẫn trồng dược liệu