Địa chỉ:   Xóm Làng Lai, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
Hotline:   0963 256 138
Email:   info@lahien.com
Website:   www.lahien.com

Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Cây Dược Liệu La Hiên

Mã số thuế:  4601296006

Địa chỉ: Xóm Làng Lai, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0963256138 – Fax: 0963256138 Hotline: 0963256138
Website: www.lahien.com

www.duoclieulahien.com

www.cayduoclieulahien.com
Email: duoclieulahien@gmail.com – info@lahien.com


+ =* Lưu ý: Chúng tôi thường trả lời trong vòng 12 tiếng kể từ thời điểm bạn liên hệ. Nếu sau thời gian trên mà bạn không nhận được phản hồi của chúng tôi thì hãy thử kiểm tra trong mục Junk hoặc Spam, vì đôi khi thư gửi đi của chúng tôi bị chuyển vào đó. Trong trường hợp khẩn, vui lòng liên hệ với số hotline để được trợ giúp: 0963 256 138