Sắc tố da người và những điều cần biết (Phần 2)

Sắc tố da người

Các hormon tham gia tạo sắc tố da

Tiếp theo sau phần quá trình tạo sắc tố, chúng tôi xin trình bày phần các hormon tham gia tạo sắc tố da để chúng ta biết cách điều chỉnh, bổ sung hormon cho cơ thể để có một làn da khỏe mạnh.

Yếu tố kích thích

  • Tuyến yên
  • Progesterol
  • Kích thích tạo sắc tố
  • Prolactine hoặc hormin sinh sữa kích thức sự tổng hợp sắc tố
  • ACTH (Tác dụng, kích thích tế bào sắc tố phối hợp với prolactine)

Yếu tố ức chế

  • Vỏ tuyến thượng thận tiết corticoid
  • Lõi tuyến thượng thận tiết noradrenanine
  • Thyoid (tiết Triiod tyronin)
  • Tuyến ức: Sản xuất melatonin.

Nếu melatonnine làm cho các loại hạt sắc tố trải dàn đều trong các tế bào sắc tố thì sẽ  có hình ảnh da đậm màu, ngược lại, nếu melatonine làm cho các hạt sắc tố tập trung lại thì sẽ có hình ảnh da sáng màu.

Từ hiểu biết trên, có thể đặt câu hỏi: Trong bệnh phong (Thể phong vô địch có thể tổn thương là dát trắng) hoặc trong bệnh bạch biến thì sự giảm mất sắc tố có liên quan đến melantonine không? Cũng như vậy, vì sao có các đám dát thâm màu, hoặc màu cà phê trong các bệnh xạm da, rám má, tàn nhang, bệnh Recklingháuen…. thì cơ chế chưa sáng tỏ.

Người ta thử điều trị rối loạn sắc tố da bằng cách dùng thuốc diethylldithiocarbamate, nhằm tác động vào men tyrosinâz nhưng không thu được kết quả tốt.

Một số bệnh sử dụng phương pháp điều trị quang tự liệu và quang hóa trj liệu. Quang hóa trị liệu là phương pháp dùng thuốc cảm quang loại uống hoặc bôi tại chỗ như Psoralene, hạt đậu miêu (Phá cố chỉ) kết hợp với chiếu tia cực tím có bước sóng thích hợp, có khoảng cách nhất định. Công suất máy phù hợp trong một thời gian nhất định. Thuốc cảm quang giúp tế bào hấp thu nặng lượng ánh sáng có bước sóng nhất định phù hợp với chất cảm quang sử dụng.

 

Cây Kim Ngân Hoa (Lonicera japoniea Thunb)