Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoc)

Nghệ đen
Những thực phẩm có tác dụng tăng sức đề kháng cơ thể