Một số điểm cần chú ý khi sử dụng thuốc Nam (Phần 1)

Thuốc Nam thường dùng

Kết hợp Đông y và Tây y là một trong năm phương châm công tác của ngành y tế nước ta. Trong vấn đề kết hợp Đông y và Tây y, trọng tâm hiện nay lại là áp dụng châm cứu và thuốc Nam.

Vậy thuốc nam là gì?

Thuốc Nam là những vị thuốc kinh nghiệm của ông cha ra, có tác dụng chữa bệnh tốt, dễ kiếm lại rẻ tiền. Những việc sử dụng mới chỉ dựa vào kinh nghiệm, phần lớn hiện nay chưa được giải thích bằng cơ sở khoa học hiện đại. Hoặc nếu có được giải thích thì chỉ mới dựa trên những cơ sở khoa học cổ như những thuyết âm dương, ngũ hành ít người hiểu được.

Làm thế nào để sử dụng thuốc nam hiệu quả và có căn cứ khoa học

Do định nghĩa thuốc nam như vậy, cho nên có một số người đòi hỏi nghiên cứu để biết trong vị thuốc có những hoạt chất gì, cơ chế tác dụng của thuốc đó ra sao rồi mới sử dụng. Đòi hỏi này không phải hoàn toàn vô lý. Nhưng những người đó không hiểu rằng, việc nghiên cứu một vị thuốc không đơn giản, nhanh chóng, Không phải việc nghiên cứu chỉ khó đối với điều kiện nước ta, hiện còn khó khăn về hoàn cảnh. Nhưng ngay cả đối với nhiều nước có khoa học tiến bộ, có nhiều cán bộ khoa học. Việc nghiên cứu cũng tốn kém, đòi hỏi nhiều thời gian, mà đôi khi không đem lại kết quả. Đó chúng ta cần tìm hiểu đối tượng nghiên cứu ở đây lại là một sinh vật (động, thực vật) mà chúng ta có nhiều điều chưa hiểu biết hết. Do đó, ngay tại các nước có một nền khoa học tiên tiến, bên cạnh những vị thuốc đã biết rõ cấu tạo, cơ chế, người ta vẫn dùng rất nhiều những vị thuốc được nhân dân sử dụng theo kinh nghiệm cổ truyền.  Mà người ta còn gọi là y học nhân dân. Phải rất lâu, ta mới lại thấy các nước đó đưa ra một vị thuốc từ lĩnh vực y học nhân dân sang lĩnh vực y học khoa học.

(Danh từ y học nhân dân sang lĩnh vực y học khoa học tương ứng với Đông y và Tây y ở nước ta).

Lĩnh vực y học nhân dân

Lĩnh vực y học nhân dân ở Việt Nam ta thật là vĩ đại. Những kinh nghiệm đó hiện nằm rải rác trong các cụ trong các dân tộc miền núi, Nhiều thuốc có tác dụng chữa bệnh rõ rệt, nhưng ta chưa thể giải thích và chứng minh bằng khoa học hiện đại.

Phương châm ” Đông Tây y kết hợp” của ngành đòi hỏi chúng ta phải vừa áp dụng những kinh nghiệm chữa bệnh quý giá của ông cha ta bằng thuốc Nam vừa tiến hành nghiên cứu. Chứ không phải đợi nghiên cứu xong mới sử dụng,

Vì những kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta đã được thực tế lâu đời chứng minh trên người thực, bệnh thực.

Cây Bìm Bìm Biếc (Ipomoea hederacea Jacq)