Bài thuốc nam chữa bệnh nấm móng

Nấm móng

1.Bài 1:
– Lá ngón hoa vàng: 1 nắm.
– Lá cây xống rắn : 1 nắm.
– Tất cả tùy lượng thái nhỏ, đun vào nồi không chứa, nấu thức ăn mà lấy nước ngâm tay, ngâm chân ( nơi bị nấm móng) ngày 3 lần. Thường 15 ngày khỏi.
2. Bài 2:
– Cây tràm mèo ( lá)
– Cây bòn bọt ( lá)
– Nghể răm (lá)
– Tùy lượng , các vị bằng nhau, đem dã nhỏ trộn giấm mà đắp vào đầu móng tay hoặc chân nơi bị băng lại, để qua đêm, ngày làm như vậy 1 lần ( thường 15-20 ngày là khỏi).

Bài thuốc ” cai nghiện ma túy “